LEVENSSTIJL COACHING

Gecombineerde Leefstijl interventie programma CooL

Ik bied als erkend GLI leefstijlcoach ook het leefstijlinterventie programma CooL (Coaching op Leefstijl) aan. Hiervoor moet u een verwijzing via de huisarts krijgen.

U kunt zich aanmelden met de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder,
  • als u overgewicht heeft (d.w.z. een BMI tussen de 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico heeft op diabetes of hart- en vaatziekten,
  • of als u ernstig overgewicht heeft (d.w.z. een BMI van 30 of hoger),
  • en gemotiveerd bent.

Kijk voor meer informatie op de website van Expertisecentrum voor Leefstijlinterventies. Klik hier.

Vergoeding?

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar krijgt u de leefstijlinterventie vergoed. Er zijn verschillende programma’s waar u aan mee kunt doen. Het programma wordt bepaald door uw situatie. De programma’s zijn Beweegkuur, CooL of Slimmer. Vraag uw zorgverzekeraar of uw huisarts naar de mogelijkheden. Niet elke zorgverzekering vergoedt namelijk elke leefstijlinterventie en ik bied alleen het programma CooL aan.

Hoe ziet het programma eruit?

Het eerste programma heeft een duur van 8 maanden en het tweede programma een duur van 16 maanden, in totaal dus 24 maanden. Daarvan bevat elk programma 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken. Klik hier om meer te lezen over dit specifieke programma.